UrduPoint

امریکی اجارہ داری خطرے میں پڑ گئیAmriki Ujarahdari Khatre Main Par Gaye