جیکب آباد(بجلی کا بحران جاری، کاربار زندگی مفلوج، ہزاروں محنت کش بے روزگار