اوکاڑہ، تین منشیات فروش گرفتار، شراب برآمد ، مقدمات درج